Do you have any questions?

Over mij

Onlangs heb ik de stap gemaakt om, mijn in 30 jaar opgebouwde kennis en ervaring in de verzekeringsbranche, verder als zelfstandige te vermarkten. De eisen die aan de verzekeringsintermediairs worden gesteld (deels door wetgeving), worden steeds zwaarder. Maar ook de klanten stellen steeds hogere eisen aan het advies. Tegelijkertijd is het voor het professionele verzekeringsintermediair bijna ondoenlijk om op alle deelgebieden op het hoogste niveau te kunnen adviseren. Je ziet dan ook een beweging dat kantoren bepaalde adviesgebieden afstoten zoals bijvoorbeeld pensioen- of hypotheekadvies. Voor advies op het gebied van logistieke risico's, hoeft het intermediair, door mij in te huren, deze keuze niet te maken.  Ik neem dat deel van het adviestraject over op fee basis.

Ooit begonnen bij AMEV in de jaren 80 als inspecteur schadeverzekeringen en na enige jaren gaan specialiseren in de branche Transport. Ik heb diverse functies bekleed bij de verschillende rechtsopvolgers van AMEV (huidige ASR) in dit vakgebied. Wel  altijd aan de "commerciele kant" gebleven; maar  heb verkoop en marketing altijd gecombineerd met de vakinhoudelijke kant. De laatste jaren bij ASR was ik branchespecialist transport. In die hoedanigheid behoorde onder andere tot mijn taken; het ondersteunen van de accountmanagers die bij het verzekeringsintermediair tegen complexe transport risico's aanliepen. Vaak ging ik dan mee met de adviseur naar zijn klanten om een risico analyse en inventarisatie uit te voeren en het betreffende bedrijf te adviseren hoe om te gaan met de logistieke risico's die men loopt. Ook het offerte traject begeleiden voor de relevante transportverzekeringen behoorde tot mijn taken, alsmede het fungeren als vraagbaak en aanspreekpunt voor zowel de commerciële buitendienst van de verzekeraar als voor het verzekeringsintermediair die zaken doen op het gebied van transport. Ook heb ik altijd een belangrijke beleidsmatige en vakinhoudelijke bijdrage geleverd als het gaat om product / markt ontwikkeling, marketing acties en communicatie binnen dit vakgebied.

Door mijn jaren lange ervaring  ben ik in staat om mij snel in te leven in de problematiek van de klant alsmede snel en degelijk te analyseren, ben creatief, vakkundig en daardoor in staat om een goed advies te geven. Het geeft altijd weer enorm veel voldoening om voor de bedrijven die complexe logistieke risico's lopen, deze risico's goed en compleet in kaart te brengen. Vervolgens kijkend naar de bedrijfsprocessen te analyseren waar deze risico's verminderd of weggenomen kunnen worden, en voor de risico's die overblijven de beste en voordeligste verzekerings oplossing te bedenken; dat is mijn kracht!
 

Egbert Veldhuyzen

Tot uw dienst